REJONOWA KOMISJA POBOROWA

cały dzień w domu siedziałem / i wezwanie otrzymałem / na komisję mnie wzywają / jak nie pójdę rozstrzelają

REJONOWA KOMISJA POBOROWA – sprawdza stan mojego zdrowia

REJONOWA KOMISJA POBOROWA – nikt się przed nią nie schowa

trzynastego maja rano / na komisji mnie badano / czy jestem silny i zdrowy / i czy jestem już gotowy

nawet krew mi pobrali / i się przy tym głupio śmiali / potem jakiś głos cienki / powiedział zdjąć spodenki

REJONOWA KOMISJA POBOROWA – sprawdza stan mojego zdrowia

REJONOWA KOMISJA POBOROWA – nikt się przed nią nie schowa

potem jakiś gruby frajer / zapisywał moje dane / pytał czy byłem karany / i jakie są moje plany

gdy wszystko już wiedzieli / wtedy głośno powiedzieli / kategorię masz A1 / możesz nawet zostać szpiegiem

REJONOWA KOMISJA POBOROWA – sprawdza stan mojego zdrowia

REJONOWA KOMISJA POBOROWA – nikt się przed nią nie schowa